Masterplan openbare ruimte voor het havengebied van Dublin

De overkoepelende ambitie van het Docklands Masterplan is om de stad te verbinden met het water en de haven door een maritieme zone van wereldklasse te creëren met een onderscheidend karakter voor Dublin. Het Masterplan gaat uit van een doorlopende promenade langs de kades en geeft richtlijnen voor de herinrichting van een aantal hoofdstraten en wegen in het SDZ-gebied. Het plan ontwikkelt een materialenpalet voor de verschillende karakteristieke gebieden en stelt een gereedschapskist voor voor het vergroenen van het nieuwe stadsdeel.

De gemeenteraad van Dublin heeft het ontwerp van de openbareruimtestrategie voor de Docklands gepubliceerd. Vanaf september zal het voor het publiek te zien zijn 27, 2016, tot half november, and comments on the design strategy can be made during that period.