Nieuwe voetgangersbruggen voor de Grebbelinie

De Provincie Utrecht heeft de ontwerpvisie voor een modulair brugsysteem voor voetgangers en fietsers aan REDscape uitgegeven. Het zal een nieuw element aan het meubilair handboek van de Grebbelinie, dat door Michael van Gessel en Patrick Mc Cabe (REDscape) is ontwikkeld, toevoegen. De bruggen reflecteren het militair verleden van de Grebbelinie met een robuust en functioneel ontwerp, zodat deze overal in het regionaal park van de Grebbe Linie kunnen worden toegepast.