Jaarboek Selectiecommissie 2017

De juryleden Joks Janssen, Patrick McCabe (REDscape), Florian Boer, Hanneke Kinne en Anne Seghers selecteren de beste Nederlandse stads- en landschappelijke projecten van 2017.
Het Blauwe Kamer Jaarboek toont actuele thema’s en trends op het gebied van ruimtelijke ordening en stedelijke bereikbaarheid, met aandacht voor zowel culturele als technische trends. Het Jaarboek verschijnt in december 2017.