City park Aziepark in Haarlem

Ten zuiden van Asia Avenue ligt een brede groenzone, vormt één van de groene vingers die zich uitstrekt van de groene omgeving rond Schalkwijk de wijk in richting het stadscentrum. REDscape is gevraagd een ontwerp te ontwikkelen voor het park om een ​​nieuwe impuls te geven aan Schalkwijk en de omliggende wijken. Het plan versterkt de bestaande bomenlaag en creëert een nieuwe padenstructuur door het park. Een nieuwe vaarweg met diverse bruggen draagt ​​bij aan de waterhuishouding in de wijde omgeving. Het park biedt bezoekers een waterspeeltuin, amfitheater, ontmoetingsplaats voor jongeren, en fitnessapparatuur. Bloembollen, bomen, en struiken toveren de randen van het park in het voorjaar en de zomer om in een zee van kleur. Het park biedt ruimte aan omwonenden en bewoners van de nieuwe torens (in aanbouw in het park) ontmoeten en recreëren.