Bewoners denken mee over een publieke binnentuin

De toekomstige bewoners van het havenkwartier participeren in een interactieve meedenkavond over de nieuwe binnentuin van het havenkwartier. Hoe moet de nieuwe binnentuin in het Havenkwartier eruit komen te zien? Wat voor sfeer moet er ontstaan? Waarvoor wordt deze gebruikt? Wat voor collectieve initiatieven kunnen zich ontplooien? Willen de nieuwe bewoners de tuin zelf beheren? Hoe sluiten de achtertuinen van aangrenzende woningen op de binnentuin aan?

Over deze en ander vragen over de binnentuin in het havenkwartier is er gebrainstormd tijdens de meedenkavond. Het ontwerp team Havenkwartier ( REDscape & Gemeente Deventer) organiseerde de meedenkavond op 13 december jongsgelden over deze thema’s.