Eerste workshop voor Flumina Hiberniae 2040

Vorige week is de eerste workshop gehouden met het Nederlandse ontwerpteam voor Flumina Hiberniae 2040. De afgelopen maanden REDscape heeft een raamwerk samengesteld om verschillende projecten in Ierland te analyseren. Deze eerste bijeenkomst is gebruikt om een eerste quickscan te presenteren van de verschillende Ierse overstromingsprojecten. Elk ontwerpersteam heeft een thema gekozen om te analyseren. De riviergebieden van Dublin en Cork zijn geselecteerd voor verdere uitwerking.

Lees hier meer over het project Flumina Hiberniae 2040.