Het Spoordistrict (Spoorzone), Almelo, NL

Zeer verheugd om mee te denken over de rol van het landschap voor Almelo, Stad van de Wateren, als onderdeel van de Expertconferentie voor de transformatie van het Spoordistrict. Met stakeholders is het plan van start gegaan om een volledig programma met 3000 nieuwe woningen te ontwikkelen door de gemeente Almelo in samenwerking met stedenbouwkundig bureau We Love the City. Wat een fantastisch en inspirerend evenement.

#Spoorzone

#Almelo

#masterplan

#stationarea

#raildistrict