Ontwerp Azie Park gepresenteerd

In januari is in het wijkcentrum het concept ontwerp voor een nieuw stadspark van zes hectare gepresenteerd. Tijdens de participatieavonden kwamen veel enthousiaste bewoners reageren op het nieuwe parkontwerp. De centrale waterpartij voegt een nieuwe laag aan het park toe en is een belangrijke drager voor een duurzame waterstructuur op wijkniveau. De nieuw ontwerp transformeert de voormalige randlocatie in een bruisend wijkpark. Locaties voor extensief beheer en beplanting worden ingezet om de ecologie in het park te verbeteren. Twee nieuwe woontorens met een ondergrondse parkeervoorziening worden in het park ingepast.  Bewoners reageerden enthousiast op het ontwerp dat breed gedragen werd. De Gemeente Haarlem werkt samen het Waterschap Rijnland, REDscape en Civilink aan de nadere uitwerking van de waterpartij en park ontwerp.