Ontwerk voor Dublin Docklands

REDscape werkt aan het prijswinnende project voor de ontwikkeling van de publieke ruimte van het havengebied in Dublin. De hoge dichtheid, de prachtige locatie op de grens van het Liffey-estuarium en het stadscentrum, en de broedplaats voor financiële en creatieve industrie, maken dit zowel geografisch als economisch gezien de plek voor innovatie en ontwikkeling. Het plangebied omvat 30 hectare aan openbare ruimte, waaronder 6 kilometer aan kades en 5,5 hectare aan pleinen en parken. De bebouwingsopgave bestaat uit 2600 nieuwe woningen en 35 hectare aan commerciële ruimtes. Hiervan is nu al 80% in ontwikkeling. REDscape leidt het projectteam met O Connor Sutton Cronin ingenieurs, Howley Hayes Architecten, ecoloog Scott Cawley en Build Cost Quantity landmeters.