STORM BABET, A SIGN OF THINGS TO COME

Tot vijfentwintig jaar geleden werden toenemende patronen van verzadigde bodemomstandigheden voorspeld, waarbij hevige regenbuien extreme overstromingen veroorzaakten. Maar de realiteit van deze verandering begint nu pas door velen te worden gerealiseerd. In 2017 publiceerden REDscape en andere bureaus een ontwerprapport Irish Rivers 2040, waarin werd geschetst hoe duurzame benaderingen van rivierbeheer, waarbij op de natuur gebaseerde oplossingen en duurzame stedelijke afwateringssystemen worden geïntegreerd, op de lange termijn strategisch voordelig waren. De noodzaak om ontwerpgestuurde masterplanning voor rivieren volledig te integreren in het reguliere beleid en de praktijk is al lang geleden. Storm Babet herinnert ons er op ongelukkige wijze aan dat deze aanpak minder visie en meer noodzaak is voor het Ierse landschap. Rapport:Bekijk hier het project