We willen onze ruimte terug!

De kick-off workshop met de stakeholders voor het ontwerp van Blind Quay op 21 juni, kende een verhitte start omdat bewoners erop uit waren hun ruimte terug te winnen van anti-sociaal gedrag en drugsgebruikers in de herinrichting van deze binnenstedelijke ruimte.