Stadspark Aziepark in Haarlem

Ten zuiden van de Aziëweg ligt een brede groene zone. Het vormt een van de groene vingers die vanuit de groene omgeving rondom Schalkwijk het stadsdeel in lopen richting het stadscentrum. REDscape is gevraagd om een ontwerp te ontwikkelen voor het park, zodat er een nieuwe impuls ontstaat voor Schalkwijk en de omliggende wijken. Het plan versterkt de bestaande bomenlaag en creëert een nieuw padenstructuur door het park. Een nieuwe watergang met verschillende bruggen draagt bij aan de waterhuishouding in de wijde omgeving. Het park biedt bezoekers een waterspeelplaats, amfitheater, jongeren ontmoetingsplek en fitnesstoestellen. Bloembollen, bomen en struiken veranderen de randen van het park in het voorjaar en de zomer in een zee van kleur.
Het park biedt ruimte voor de lokale bewoners en de bewoners van de nieuwe torens (in het park in aanbouw) om elkaar te ontmoeten en te recreëren.